wrapper

Навидҳои рӯз

  Барои таҳлил ва арзёбии ҳолати ҷории идоракунӣ, истифода ва ҳифзи захираҳои обӣ дар заминаи бахшҳои иқтисодиёти ҳавзаи дарёи Заравшон таҳқиқот гузаронида мешавад. Таҳлили асосҳои ҳуқуқӣ, институтси-оналӣ, иқтисодӣ ва экологии идоракунии захираҳои об дар сатҳи миллӣ ва минтақавии иерархия гузаронида шудааст. Соҳаҳои асосӣ ва ғайримус-тақими иқтисодиёт ва ташкилотҳои вобаста ба идоракунии захираҳои табиӣ муайян карда шудаанд. Корҳо дар самти муайян кардани ҳадаф дар дурнамои кӯтоҳмуддат, миёнамӯҳлат ва дарозмуддат дар доираи тағйирёбии иқлим идома доранд.

 Барои моделсозӣ ва оптималкунонии алоқамандии «об-энергетика-озуқаворӣ-экология» дар сенарияҳои гуногуни тағйирёбии иқлим дар ҳавзаи дарёи Зарафшон манбаи маълумотҳо тартиб дода шуда, маълумотҳои гидрологӣ ва метеорологии тавсифдиҳандаи ҳавзаи дарёи Зарафшон ҷамъ оварда мешаванд.

  Истифодаи об дар ноҳияҳои Айнӣ, Панҷакент ва Мастчоҳи Куҳӣ таҳлил карда шуд. Иерархияи уфуқӣ ва амудӣ, инчунин ҷанбаҳои байнисоҳавии идоракунии захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Зарафшон муайян карда шуданд.

 Таҷрибаҳои саҳроӣ оид ба технологияҳои каммасрафи обёрии зироатҳои кишоварзӣ гузошта шуданд. Параметрҳои технологияи обёрии ҷӯякҳо хангоми парвариши картошка ва гандум, вобаста аз дараҷаи гуногуни бо об таъмин будани зироатҳо муайян карда шуданд.

 Барои моделсозӣ ва оптимизатсияи муносибати "об-энергетика-ғизо-экология" дар сенарияҳои гуногуни тағирёбии иқлим дар ҳавзаи дарёи Зарафшон раванди таҳияи маълумотҳо рафта истодааст, маълумотҳои гидрологӣ ва метеорологии тавсифкунандаи ҳавзаи дарёи Зарафшон ҷамъ оварда шуд.

  Бо назардошти зарурати идоракунии маҷмӯии захираҳои обӣ ва ташкилдиҳандаҳои асосии онҳо – маҷрои сахт барои таҳлил ва баҳодиҳии ҳолати табиӣ-иқлимии минтақаҳои ташаккулёбии маҷрои дарёҳо дар Тоҷикистон таҳлили адабиётҳо гузаронида шуд.

  Огоҳнамоӣ ё кам кардани хатароти ҳодисаҳои хатарноки гидрологӣ дар шароити нави иқлимӣ ва хоҷагӣ бештар аз самаранокии мониторинги ҳолати объектҳои обӣ, қонунгузории об ва хусусияти талабот ва таъминоти об вобаста аст. Тағйирёбии назарраси амплитуда бо баландӣ ва тамоюли бузургии об; васеъ паҳншавии ҷинсҳои кӯҳӣ; таъсири шадиди хӯрдашавӣ; сустташаккулёбии сатҳи пӯшидаи растанӣ; боронҳои шадиди баҳорӣ ва ҷараёнҳои селӣ ва инчунин, фаъолияти антропогенӣ сабабгори болоравии олудагӣ ва маҷрои назарраси ҷинсҳои таҳшиншудаи дарёҳои Тоҷикистон тавсиф дода мешавад.

 Дар заминаи асоснокнамоиҳои дар боло зикргардида, мақсаднок будани татбиқи маҷмӯи таҳқиқоти илмӣ ва амалии идоракунии маҷрои об дар объектҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст.

 Таҳлили ҳолати обанборҳои минтақаи наздикӯҳистон ва кӯҳистонии Тоҷикистон гузаронида шуд, масъалаҳои потенсиали захираҳои обӣ ва обтаъминкунӣ, орографии ҳавзаҳои дарёҳои ҷудогона нишон дода шуданд, шароити рушди иқлимӣ ва дигар равандҳои минтақаи наздикӯҳистонӣ ва кӯҳистонии Тоҷикистон баррасӣ карда шуд. Равандҳоеро, ки дар обанборҳо ба амал меоянд, таҳлил карда шуданд.

  Генезиси ҷараёни сахт, навъи он, минтақаи ташаккулёбӣ, давраи амал ва хусусияти зуҳуроти оқибатҳо, шиддат, самт, табиат, сатҳ ва миқёси пайдоиши он тавассути дарёҳои кӯҳӣ низ аз сохтори шабакаи дарёҳо ва ҳавзаи дренажӣ ва хусусиятҳои морфологии онҳо вобаста буда, сабукӣ, зуҳуроти хавфноки табиӣ (тарма, сел, ярч, талус, эрозия, падидаҳои эоликӣ, флювиалӣ ва ғайра), равандҳои бо таъсири шамол тоза шудани ҷинсҳои куҳӣ, реҷаи гидрологӣ ва равандҳои канали ҷараёнҳои доимӣ ва муваққатӣ, ташаккул ва реҷаи резиши таҳшинҳо аз ҷӯйҳои доимӣ ва муваққатӣ, шароити иқлимӣ, геологӣ, тектоникӣ, геоморфологӣ, сатҳи хокҳо ва хоку растанӣ, инчунин хусусиятҳои морфометрии дарё, аз ҷумла дарозӣ, афтиш, нишебӣ, тозашавии худи дарё ва ғайра маҳсуб меёбанд.

  Дар ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон, бештар дар дарёҳои хурд, ҷараёнҳои муваққатӣ ва буришҳои эрозия (қаторҳои миёна ва поёнии кӯҳҳо) бо минтақаҳо аз фраксияҳо ба даҳҳо км2, обхезиҳои кӯтоҳмуддат мавҷуданд, ки дар ҷамъшавии бузурги таҳшинҳо, дар шакли лой, лою сангу об, ба истилоҳ, вуҷуд надоранд. Маҳсулоти сел низ яке аз унсурҳои таркибист, ки ҷараёни мустаҳками дарёҳои минтақаи кӯҳӣ ва доманакӯҳии Ҷумҳурии Точикистонро ташкил медиҳад, онро аксар вақт ба канали асосии дарё партофта, ба он ҷо сел ҷорӣ мешавад ва сипас тавассути маҷрои об ба маҷрои поёнӣ интиқол дода мешавад. Дар ин ҳолат, қисми зиёди маводи сахт дар канали ҷараёни об боқӣ мемонанд, дар шакли майдончаҳои паҳлӯӣ, ки дар хамгашти дарёҳо маҳдуданд.

  Ҳамин тариқ, тадқиқоти илмӣ бо назардошти он, ки ҷараёни сахт дар маҷмӯъ вазифаи зеринро ба назар гирифта, гузаронида мешавад: омилҳои метрологӣ ва хоку геологӣ, релефи маҳал, қабати растанӣ, таъсири антропогенӣ ва таъсири резиши оби дарёчаҳо.

  Энергетика асоси рушд ва фаъолияти иқтисодии ҳама гуна кишварҳо мебошад. Ғайр аз он, нақши энергетика гуногунҷанба аст. Ин метавонад ҳамчун маҳсулоти мустақил ва мол бошад, масалан, вақте ки он дар ҳаёти ҳаррӯза истифода мешавад. Он инчунин метавонад ва бештар аз он бошад, ашёи хом ё маҳсулоти нимтайёр барои маҳсулоти истеҳсолкардаи дигар соҳаҳои хоҷагии халқ бошад. Аз ин лиҳоз, самаранокии он бо роҳҳои гуногун муайян карда мешавад.

 Имрӯзҳо, дар амалияи ҷаҳонӣ, самаранокии энергетикии кишварҳои ҷаҳон, чун қоида, бо истеъмоли мушаххаси он - ҳамчун истеъмоли қувваи барқ ба воҳиди ММД муайян карда мешавад. Тибқи ин нишондод, Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон хеле қафо мондаанд.

 Ин нишон медиҳад, ки дар баробари зарурати афзоиши назарраси таъминоти энергетикии Тоҷикистон, тавре ки дар гузориши қаблӣ нишон додааст, инчунин барои баланд бардоштани самаранокии барқ аҳамияти калон дорад.

  Ғайр аз он, ин баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергия аст, на самаранокии худи энергия. Охирин, ки дар Тоҷикистон нишондиҳан-даҳои ба гидроэнергетика асосёфта, аллакай нишондиҳандаҳои хеле баландтари самарабахшӣ доранд - самаранокии он беш аз 90% мебошад. Барои муқоиса, самаранокии энергияи гармӣ, ҳатто ҳангоми истифодаи технологияҳои нав, аз 60% зиёд нест.

 Энергетикаи Тоҷикистон на танҳо асоси рушди ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад, балки ҳамчунин соҳаи муҳими ташаккули буҷет ба шумор меравад. Инчунин дар соҳаи тандурустӣ, маориф ва ғ. нақши муҳим мебозад.

 Ҳамаи ин муҳимият ва мураккабии тарҳсозии стратегияи рушди энергетикаи Тоҷикистонро нишон медиҳад. Дар чунин стратегияҳои амалкунанда дар ҷумҳурӣ ҳама ҷузъиётҳои дар боло зикр шуда, ба ҳисоб гирифта шудааст:

- асоси энергетикаи Тоҷикистон гидроэнергетика қабул шудааст. Лоиҳаи аввалиндараҷа НБО-и Роғун ба шумор меравад, ки дар шароити ҳозира сохтмонаш идома дорад.

- илова ба гидроэнергетика, энергетикаи ангишт қабул шудааст, ки якбора рушди устувори соҳаи ангишти ҷумҳуриро ҳавасманд менамояд.

- бо дарназардошти талаботҳои ҳозираи экологӣ, дар стратегияи рушди энергетика, аҳамияти бештар ба сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия (СБЭ), алалхусус ба НБО – ҳои хурд ҷудо карда мешавад.

- лоиҳаи муҳими ҳамкориҳои байналмиллали Тоҷикистон дар соҳаи энергетика, лоиҳаи CASA-1000 қабул шудааст, ки имконияти интиқоли қувваи барқро ба Покистон (аз ҳудуди Афғонистон) таъмин менамояд. Ҳамчунин ҳамкориҳои фарогир бо давлатҳои ҳамсоя барқарор шуда, истифодаи фарогири захираҳои обӣ-энергетикии минтақа дар соҳаи энергетика ва обёрӣ, ба роҳ монда мешавад.

Яндекс.Метрика